Mission - Give away - Bravery - Grateful
The sky’s the limit - Rags to riches

THẾ DUY

Founder 2 KHỎE

2014 - 2018

BẰNG CỬ NHÂN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

2018 - 2019

HỌC VIÊN DỮ LIỆU
Thực hành nghiên cứu, phân tích dữ liệu và công cụ quản lý dữ liệu
Data Science 

Education

Contact

Address: Tầng 7, 14 Trần Hưng Đạo, HN

Hotline: + 84972678963

Email: Duynv@viectot.xyz

Website: http://2khoe.vn/duynv

Achivements 

Work Experiences

2020

BLOCKCHAIN ALLIANCE

Agency Marketing/ Capital

CO-FOUNDER & CMO

Interest 

2019 - 2020

HỌC VIỆN CHIẾN LƯỢC
Học tập, nghiên cứu, và thực hành phân tích  lược kinh doanh của các công ty Công nghệ.
Nghiên cứu xu hướng chuyển đổi số và các mô hình nền tảng chia sẻ và kinh tế chia sẻ

2020 - Nay

2 KHỎE

Nền tảng công nghệ CSSK thông minh

CEO

2019

MAT VIET LED

ĐÈN LED

DIRECTOR ASSISTANT

2018

L2D SNEAKERS

KINH DOANH

CO-FOUNDEr

2017 -2018

WARMHOUSE

BDS

SALE & MARKETING

TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ TỔNG CÔNG TY MAY10

TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG CÔNG TY BDS THIÊN KHÔI

TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ TỔNG CÔNG TY MAY10

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG NỀN TẢNG Y TẾ THÔNG MINH 2 KHỎE

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHO CHUỖI SPA VÔ ƯU

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ COVID MAP DICHTE.VN CHO CÁC 10 TỈNH THÀNH

©2021 Copyright by 2 KHỎE